Linguakit

Slide background

O mellor conxugador está en Linguakit

Slide background

Analiza o sentimento de textos automaticamente

Slide background

Extrae as palabras chave de calquera texto

Slide background

Atopa persoas, lugares ou organizacións nun texto

Slide background

Análise morfosintática automática

Linguakit, ferramentas lingüísticas listas para usar

Que é Linguakit?

Linguakit é un portal cun paquete de ferramentas lingüísticas e de extracción textual para que toda persoa que posúa certo interese lingüístico poida explorar, analizar e obter unha mellor información dos textos e documentos escritos.

 • Conxugador verbal
 • Identificador de idioma
 • Analizador de sentimento
 • Palabras chave en contexto
 • Recoñecedor de entidades
 • Extractor de palabras chave
 • Extractor multipalabra
 • Etiquetador morfosintáctico
Algunhas ferramentas
O conxugador verbal de Linguakit permite conxugar calquera verbo en español, portugués e galego:
 • verbos aceptados pola súa correspondente Academia da Lingua
 • verbos de dobre conxugación: acostar (atendendo á diferenza de significado)
 • verbos de recente creación, wasapear, ou incluso verbos inventados.
O analizador de sentimento ou opinión é outra das ferramentas do kit. Na actualidade, é unha das máis demandadas para a análise de gran número de documentos relacionados, por exemplo, coas redes sociais.
Dispoñible en inglés, español, portugués e galego.
Tamén denominado KWIC, é unha ferramenta que busca no texto seleccionado a palabra que nos interesa para obter información do seu contexto, así como o número de veces que aparece no texto; isto danos en poucos segundos unha aproximación da información que se está a tratar no documento.
Dispoñible en inglés, español, portugués e galego.
Novas de linguakit